Konsultacja Astrologiczna © Bio - Astro - Rad Horoskop – to mapa opisująca położenie ciał niebieskich względem Ziemi w  konkretnym miejscu podczas urodzenia się. Wnioski wysnuwane na podstawie  tego wykresu, czyli Mandali, dotyczące charakteru danego wydarzenia (np.  urodzonego człowieka), określa się mianem interpretacji horoskopu. Błędem jest  nazywanie horoskopem, ogólnej charakterystyki osób urodzonych w danym  znaku zodiaku czy przepowiedni zamieszczanych w kącikach astrologicznych  czasopism. „Postawić horoskop”, to obliczyć i wykreślić wspomnianą wyżej  Mandalę i jej interpretację.   Analiza horoskopu składa się z kilku następujących kroków: - Zebranie niezbędnych danych  (data urodzin, godzina urodzenia, miasto urodzenia) - Rektyfikacja horoskopu, (jeśli godzina urodzin jest nieznana lub jest niedokładna, wówczas musi być zastosowana metoda SRT w celu ustalenia dokładnej godziny urodzeniowej klienta). - Rysowanie diagramu (po wprowadzeniu powyższych danych do komputera, otrzymujemy diagram z obecnymi i urodzeniowymi pozycjami planet i gwiazd)                                            Na analizę horoskopu urodzeniowego składają się: - Przedstawienie natury horoskopu (jego sił, słabości, natury oraz   indywidualnych predyspozycji i cech osobowości) - Przedstawienie potencjalnych możliwości i zagrożeń - Przedstawienie aktualnych energii wynikających z układu planet - Prognozy na przyszłość w wybranym przedziale czasowym - Podanie wskazówek na podstawie astrologii - Przedstawienie zależności między ludźmi w horoskopach     porównawczych (w układach partnerskich, w doborze pracowników itp.) - Oczyszczanie negatywnych energii i predyspozycji metoda SRT Każda konsultacja jest ustalana indywidualnie z klientem. Termin konsultacji  i honorarium są również ustalane indywidualnie.  

Książka

książka