Książka


książka

Spiritual Response Therapy © Bio - Astro - Rad Metoda SRT (ang. Spiritual Response Therapy) została opracowana przez Roberta  Detzler. SRT pozwala nam na komunikację i pracę z naszą boską esencją,  harmonizuje nasze różne aspekty naszego wewnętrznego Ja.  Narzędziem pracy tej metody jest wahadło i podstawowe tabele w ilości 31 szt.     oraz tabele pomocnicze.  Metoda ta umożliwia nam oczyszczanie wszystkich blokujących i ograniczających  nas energii w życiu( np. wszelkiego rodzaju lęki). Poprzez oczyszczenie różnych  programów, powodów, przyczyn i ich skutków zwiększają się nam możliwości  realizacji swoich celów i planów życiowych.  SRT jest metodą bardzo pomocną w uzdrawianiu zaistniałych chorób. Przyczyny  chorób uwidaczniających się w ciele fizycznym są często zupełnie gdzie indziej  (psychice, programy, przeświadczenia wyniesione z domu itp.)  Używając metody SRT docieramy do rzeczywistych przyczyn tych chorób, dzięki  czemu wyleczenie może być szybsze, trwałe i skuteczne.   SRT jest również fantastyczną metodą do poprawy harmonii w związkach  partnerskich, ułatwia porozumiewanie się z dziećmi i poprawia warunki  współpracy miedzy ludźmi w zakładach pracy.   Wielką zaletą metody SRT jest również to, że terapia może odbywać się na  odległość z identyczną skutecznością, jak spotkanie osobiste terapeuty i klienta.  Oczyszczanie może odbywać się w każdym miejscu i o każdym czasie.   Oczyszczenie choćby jednego programu lub blokady oznacza rozpuszczenie  negatywnych wzorców komórek ciała fizycznego, jak i świadomości pod  świadomości duszy. Czynność ta umożliwia dostrzeżenie nowych dróg życia,  innych jak dotychczas możliwości, nowe spojrzenie na związki partnerskie sprawy  zawodowe i świat, stworzenie nowej rzeczywistości do życia i funkcjonowania na  naszej Planecie…   SRT nie jest metodą diagnozowania i bezpośredniego leczenia chorób i w żadnym stopniu nie zastępuje pracy lekarza. Dlatego w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych, prosimy o kontakt z odpowiednią placówka ochrony zdrowia.