Czy horoskop jest formą wróżby??

starry sky woman

Czy prognoza pogody to jest wróżba?? Czy prognozy polityczne to są wróżby?? Czy planowanie gospodarcze to są wróżby?? Te wszystkie dziedziny są wynikiem starannych badań i analiz różnych czynników, na podstawie których są wysnuwane wnioski, pomagające w rozwoju gospodarczym, politycznym , turystycznym lub innym.

 

Horoskopy to też właśnie prognozy dotyczące życia, rozwoju, możliwości, uzdolnień, a także trudności życiowych, zdrowotnych lub innych danego człowieka. Horoskop analizuje moment urodzenia danego człowieka, położenie planet i innych ciał niebieskich, w znakach zodiaku, oraz w stosunku do siebie. Na podstawie tej analizy są wyciągane wnioski co do możliwości i predyspozycji badanego człowieka. Astrologia jest najstarszą wiedzą świata. Starożytne ludy miały swoich specjalistów , którzy zajmowali się obserwacjami nieba i ciał niebieskich wędrujących po niebie. Obserwacje te i wiedza na ten temat, były przekazywane z pokolenia na pokolenie przez tych obserwatorów, nazywanych potem astrologami. Wiedza ta jest ogromna.

Z wykopalisk wiemy ,że najstarsze znane nam cywilizacje takie jak Egipt, państwa Sumerów, Babilon a także Atlantyda posługiwały się wiedzą astrologiczną. Była w wielkim poszanowaniu u Greków i Rzymian. W średniowieczu stała się „królową nauk” matką astronomii i alchemii. Astrologia znalazła się na wszystkich uniwersytetach obok filozofii astronomii i teologii. Znalazła się również na naszym krakowskim uniwersytecie UJ w Krakowie. Z wiedzy astrologów korzystali władcy i papierze. Utrzymywali ich na swoich dworach ,liczyli się z ich opinią przy prowadzeniu wojen i podejmowaniu licznych decyzji. Wiedzę tą studiowali różni średniowieczni myśliciele jak astronom Kepler, Kopernik, Francis Bacon a także poeci i pisarze ówczesnych czasów. Trzeba także wspomnieć że w różnych cywilizacjach horoskopy były różnie obliczane i przedstawiane graficznie w różny sposób.

W Europie wykresem astrologicznym jest mandala ,z wyrysowanym pasem zodiakalnym planet i domami horoskopowymi, z naniesionymi planetami i innymi ciałami niebieskimi. W innych częściach świata horoskopy wyglądają inaczej graficznie. Indianie inaczej przedstawiają swoje horoskopy. W Indiach wygląda to zupełnie inaczej. W Chinach obowiązują inne rodzaje horoskopów. Każdy nowy rok ma nazwę innego zwierzęcia, którego cechy są przypisywane ludziom urodzonym w danym roku.

Bardzo ciekawa kombinacja horoskopów powstaje z połączenia europejskiego horoskopu i chińskiego. Horoskopy są bardzo przydatne ludziom jako wiedza o nich samych. Wiedza ta dotyczy możliwości rozwoju własnego, pokazuje uzdolnienia, pozytywne predyspozycje do pracy, partnerstwa, nauki i różnych możliwości życiowych, ale także trudności ,cechy negatywne charakteru, witalności oraz trudności życiowe. Mając taką wiedzę o sobie, każdy człowiek może ją spożytkować na poprawienie swoich predyspozycji ujemnych, oraz wykorzystanie uzdolnień i możliwości pozytywnych do własnego rozwoju.

Wiedza o sobie samym pomaga w wykorzystywaniu całej energii jaką dany człowiek dostał na drogę życia, pamiętając że żadna energia nie jest ani dobra ani zła (energia elektryczna, atomowa, słoneczna). Dopiero umysł człowieka nadaje tej energii kierunek działania dobry lub negatywny. Świadomy człowiek może wykorzystać nawet te energie , określane jako negatywne, po dokonaniu ich odpowiedniej transformacji. Człowiek nie znający swego horoskopu ,jest zaskakiwany różnymi zdarzeniami i nie rozumie dlaczego tak się dzieje. Czyli horoskop jest „sterem” do właściwego życia i rozwoju.

Starożytni mówili „gwiazdy rządzą ludźmi, lecz mędrcy rządzą gwiazdami”. Ludzie nie znający swoich horoskopów należą do tej pierwszej grupy, którymi rządzą gwiazdy. Ci co przestudiowali swój horoskop, to już należą do drugiej grupy, bo potrafią wykorzystać możliwości płynące od układów gwiezdnych. Horoskopy stanowią bardzo skomplikowane układy , między znakami zodiaku, planetami, innymi ciałami niebieskimi, rozmieszczonymi w tak zwanych domach horoskopowych.

Pas zodiakalny to 12 znaków zodiaku ( obecnie już wszystkim znanych). Na tle tego pasa poruszają się planety, swoją odwieczna prędkością. Energia planet i znaków zodiaku miesza się i powstaje trudna do odczytania krzyżówka. Planet ( łącznie z Księżycem ) jest 10. Horoskop urodzeniowy tzw. radix zależy od znaku zodiaku w którym jest położone Słońce.

Drugim ważnym znakiem zodiaku jest położenie Ascendentu czyli momentu urodzenia,zależnego od daty urodzenia, dokładnej godziny urodzenia, oraz miejsca urodzenia (czyli od czasu gwiezdnego). Podstawowe cechy osobowościowe pochodzą od tych dwóch znaków zodiaku. Od Ascendentu zaczynają się tak zwane domy horoskopowe, określające różne dziedziny życia w których człowiek mniej lub bardziej funkcjonuje.

Domów też jest 12. W części domów mogą znajdować się różne planety i inne ciała niebieskie ,które właśnie mogą dawać moc lub ją blokować. Planety znajdują się w różnych aspektach do siebie, zależnie od odległości kątowych między nimi. Ascendent można w przenośni uznać za lustro, w którym widzą nas inni ludzie, a także nasze okulary przez które widzimy świat.

Aspekty czyli odległości kątowe między planetami pozytywne mogą wynosić 30 stopni, 60, lub120 (są one harmonijne, dają szerokie możliwości, zwiększają szanse życiowe.) Negatywne to 45 stopni, 90, lub 180. Te ostanie układy tworzą trudności, kłopoty i napięcia w życiu. Po dokonaniu transformacji tych układów napięciowych możemy pokonać trudności i wejść na wyższy poziom rozwoju.

Tak zwane Węzły Księżycowe określają cel dla którego człowiek przyszedł na świat, ukazują poprzednie wcielenia i balast programów które człowiek przyniósł ze sobą do przerobienia. Więc widzisz czytelniku że horoskop jest skomplikowaną krzyżówką do ustalenia i rozwiązania , a nie jakąś wróżbą. Dlatego horoskopy gazetowe pisane dla radości czytelników, nie mają nic wspólnego z prawdziwymi horoskopami i astrologią.

Należy jeszcze nadmienić że oprócz horoskopów urodzeniowych, wykonywane są horoskopy partnerskie, omawiające układy między dwojgiem ludzi, ukazujące napięcia i trudności ,ale także uczucia, możliwości współpracy i wspólnego życia. Pomagają one zrozumieć partnerów i odpowiednio przepracować owe trudności. Te horoskopy mogą służyć do doboru kadry pracowniczej w określonych firmach.

Istnieją także horoskopy progresywne, wskazujące momenty dużych trudności lub wielkich możliwości. Horoskopy progresywne ,które prognozują najbliższy czas, w celu wykorzystania idealnych układów dla określonych czynów i działania lub wstrzymania się od działania ze względu na narastające problemy związane ze zmiana układów gwiezdnych. Służą one do określania właściwego momentu na zawarcie małżeństw, podjęcia określonej pracy, wyruszenia w jakąś podróż itp.

Istnieje jeszcze astrokartografia, przy pomocy której można znaleźć najlepsze miejsce na ZIEMI. „Biznesmeni” szukają takiego miejsca do podpisywania umów z innymi. Umowa podpisana w takim miejscu daje szerokie możliwości finansowe. Jest jeszcze wiele innych elementów astrologicznych. Na temat astrologii spisane są wielkie tomy. Najbogatsza biblioteka astrologiczna znajduje się w Watykanie.

Ten artykuł ma za zadanie przybliżyć temat dla nie wtajemniczonych. Interpretacja każdej mandali posiada wiele stron druku z (od 20- do 30) . Słowna interpretacja wymaga wiele czasu od 2-3 godzin. Horoskop umożliwia nam poznanie samego siebie i daje możliwości rozwoju, przez transformację negatywnych energii i zmiany w postępowaniu, oraz ciągłą pracę nad sobą.

Na zakończenie przytaczam kilka cytatów dla osób mających wielkie wątpliwości i obawy co do zapoznawania się z własnym horoskopem.

1.Świety Tomasz z Akwinu pisał „Przepowiednia przyszłych naturalnych zdarzeń, które niechybnie wynikają z układów gwiazd, nie jest zakazana lecz dopuszczalna”.

2.Święty Albert Wielki ( Albertus Magnus ) w swoim obszernym dziele astrologicznym stwierdził, że „astrologia prowadzi myśli człowieka do Boga”

3.Ojciec Kościoła – Origenes powiedział :”Pojmij, że jesteś drugim światem na małą skalę, że w twoim wnętrzu jest Słońce i Księżyc, a także gwiazdy.

Czy wątpisz jeszcze, że to jednak do ciebie mówi się: jesteś Światłem Świata?”

mgr inż.Danuta Ćwiakowska

dyplomowany Astrolog